Home > Panele > Liczenie średniego wieku

Liczenie średniego wieku

Dodane przez: piciu
opis:
Liczenie średniego wieku użytkowników
Kod:
  1. $result = dbquery("SELECT
  2. ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(YEAR,user_birthdate,CURDATE()))) AS age
  3. FROM ".DB_USERS." WHERE user_birthdate != '0000-00-00'");
  4.  
  5. $data = dbarray($result);
  6.  
  7. echo 'Sredni wiek to '.$data['age'];

©