Home > PHP > formularz kontaktowy PHP

formularz kontaktowy PHP

Dodane przez: piciu
opis:
Zaawansowany formularz kontaktowy
Kod:
 1. <?php
 2. if(empty($_POST['submit'])){
 3. ?>
 4. <form action="NAZWA_STRONY.php" method="post"> <!--nazwa strony na której znajduje się formularz-->
 5. Wybierz gdzie wysłać:<br />
 6. <select name="odbiorca" style="width:300px;">
 7. <option>adres@email_1</option>
 8. <option>adres@email_2</option>
 9. <option>adres@email_3</option>
 10. </select>
 11. <br />
 12. Imię i Nazwisko:<br />
 13. <input type="text" name="imienazwisko" style="width:300px;"/><br />
 14. E-Mail:<br />
 15. <input type="text" name="email" style="width:300px;"/><br />
 16. Treść wiadomości:<br />
 17. <textarea name="trescwiadomosci" cols="30" rows="6" style="width:300px;"></textarea><br />
 18. <input type="submit" name="submit" value="Wyślij formularz"/>
 19. <input type="reset" value="Wyczyść"/>
 20. </form>
 21. <?php
 22. /*sprawdzenie wypełnienia wszystkich pól*/
 23. }elseif(!empty($_POST['imienazwisko']) && !empty($_POST['email']) && !empty($_POST['trescwiadomosci'])){
 24. /* Funkcja sprawdzająca poprawność E-Maila */
 25. function SprawdzEmail($email) {
 26. if (!eregi("^[_.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+.)+[a-z]{2,4}$" , $email)){
 27. return false;
 28. }
 29. return true;
 30. }
 31. if(SprawdzEmail($_POST['email'])){
 32. /* Tworzymy szkielet wysyłanej wiadomości */
 33. $adresemail=$_POST['odbiorca'];
 34. $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 35. /* Wybierz kodowanie znaków usuwając // */
 36. //$charset = 'iso-8859-2';
 37. //$charset = 'utf-8';
 38. $host=gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
 39. $wiadomosc="Od: $_POST[imienazwisko] ($_POST[email])\nIP: $ip, HOST: $host\n\n$_POST[trescwiadomosci]";
 40. $nadawca="From: $_POST[email]";
 41. @mail($adresemail, "Formularz kontaktowy z www.NAZWA_SERWISU.pl", "$wiadomosc", "$nadawca");
 42. echo "<span style=\"color: #00D800; font-weight: bold; \">Dziękujemy, formularz został wysłany.</span>";
 43. }else{ echo "<span style=\"color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;\">Wprowadzony adres E-Mail jest niepoprawny!!!</span>"; }
 44. }else{ echo "<span style=\"color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;\">Cofnij i wypełnij wszystkie pola formularza!!!</span>"; }
 45. ?>

©